VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Hoạt Động

Một kỷ lục đặc biệt đánh dấu cho bước phát triển Sinh trắc vân tay và nhiều kỷ lục Sinh trắc vân tay sau đó nữa của chúng tôi.
" + 

Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4


Hình 5


Link báo sự kiện :

http://vienkyluc.vn/…/xac-lap-ky-luc-vien-nghien-cuu-sinh-t
http://kyluc.vn/…/xac-lap-ky-luc-vien-nghien-cuu-sinh-trac-…

#gentalents


TIN TỨC LIÊN QUAN

[ĐĂNG KÝ NGAY] PHỤ NỮ LÃNH ĐẠO TỰ THÂN - 8 CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHỤ NỮ DẪN ĐẦU CUỘC SỐNG

XEM CHI TIẾT >>

BÀI VIẾT KÊU GỌI ĐĂNG KÝ

XEM CHI TIẾT >>

TEAM BUILDING HN

XEM CHI TIẾT >>

TEAM BUILDING HCM

XEM CHI TIẾT >>

BƯỚC NHẢY VỌT TỪ THAM VẤN VIÊN SINH TRẮC VÂN TAY

XEM CHI TIẾT >>

BƯỚC NHẢY VỌT TỪ THAM VẤN VIÊN SINH TRẮC VÂN TAY

XEM CHI TIẾT >>

SINH NHẬT VIỆN_14.03.2020

XEM CHI TIẾT >>

VIỆN NGHIÊN CỨU SINH TRẮC VÂN TAY CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI CÁC TRAINER MỚI

XEM CHI TIẾT >>

RA MẮT SÁCH

XEM CHI TIẾT >>

Copyright © 2020 I-TALENTS