CÁC LOẠI VÂN TAY

Simple Arch - rất thực tế, tính hiệu quả nhưng bảo thủ 

Ulnar Loop - cảm xúc, thích ứng nhanh và có điểm mạnh trong tương tác

Concentric Whorl - Độc lập, cạnh tranh, kiên định (bướng bỉnh) và chủ động

Spiral Whorl – Tính trực quan cao, tính mục tiêu định hướng nhưng bướng bỉnh (kiên định quá mức đối với suy nghĩ và quan điểm của bản thân)

Composite Whorl - Có thể là một người đa nhiệm và là mẫu hình tư duy có hệ thống

Variant (Biến thể)- bản chất là đa diện (nhiều hình ảnh), thay đổi nhanh chóng

Tented Arch – Có những đặc điểm của sự đam mê xu hướng bốc đồng, hấp thụ thông tin như miếng bọt biển

Radial Loop - Tự cho mình là trung tâm, thích những hành động ngược.

Imploding Whorl – Thường dễ dàng nhìn thấy hai mặt của một vấn đề, có thể tăng sự tự tin vào mục tiêu xác định.

Peacock's Eye - Với mức độ hiểu biết cao, duy mĩ và có khả năng độc đáo trong nghệ thuật

Test ngay