CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư. Tất cả các dấu vân tay của bạn đều không lưu trong hệ thống, công nghệ xử lý vân tay và có ngay kết quả báo cáo cho bạn. Để biết thêm sự quan tâm của chúng tôi, hãy đọc chính sách bảo mật.

Chương trình kiểm tra Gen Talents không lưu trữ và truyền dấu vân tay. Chỉ các loại mô hình được gửi đến máy chủ để so sánh, được xác định bằng cách quét, mà bạn thấy trên màn hình và hoàn toàn không có tính cá nhân và không cho phép bạn xác định một người. Ngoài ra, phần mềm không cho phép chức năng lưu trữ, để tiến hành thử nghiệm tiếp theo các dữ liệu vân tay đã bị xóa trước đó.

Do đó, kết quả của thử nghiệm chỉ có bạn và không thể nào tiếp cận với bất kỳ người nào khác, đảm bảo an toàn dấu vân tay. Công nghệ Gen Talents là công nghệ sinh trắc dấu vân tay lần đầu tiên trên thế giới làm được chức năng này.

1. Gen Talents lấy dấu vân tay bằng cách nào?

Gen Talents sẽ lấy dấu vân tay của bạn bằng máy quét vân tay. Máy này được kết nối với một máy tính. Bạn sẽ đặt tay mình lên màn hình máy quét vân tay, hình ảnh dấu vân tay của bạn sẽ hiển thị trực tiếp lên máy tính. Chúng tôi sẽ xuất ngay kết quả báo cáo dựa vào hình thái dấu vân tay này của bạn và không lưu trữ chúng. Gen Talents đảm bảo không có bản sao lưu dấu vân tay nào được thực hiện.

Trong trường hợp, một vài dấu vân tay của bạn là những dấu vân tay ĐẸP và HIẾM hoặc trong trường hợp những dấu vân tay chưa gặp thì chúng tôi sẽ xin phép bạn được lưu trữ lại hình ảnh để làm tài liệu về mặt hình ảnh, hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có thể có kết quả báo cáo cho bạn và tuyệt đối không lưu lại thông tin các nhân sở hữu dấu vân tay này. Tuy nhiên, trường hợp gặp những dấu vân tay này là rất hiếm. Vì vậy, dấu vân tay được lưu hoàn toàn không có tính cá nhân và không cho phép xác định một người.

2. Gen Talents giữ gìn thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Gen Talents sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ tư vấn nâng cao và các chương trình huấn luyện 3 – 6 tháng. Riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích bất hợp pháp. Mọi hành động bất hợp pháp đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Gen Talents giữ Thông tin cá nhân của bạn (email, số điện thoại, tên) trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ tối ưu của chúng tôi.

4. Gen Talents có thể thay đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này?

Gen Talents thỉnh thoảng có thể thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa Thông báo bảo mật này. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật này thường xuyên trên website để xem những thay đổi và những điều này có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

5. QUAN TRỌNG - Tại sao tôi phải chấp nhận các điều khoản của Thông báo bảo mật này?

Thông báo bảo mật này cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cần thiết (theo cách dễ dàng tiếp cận) để đưa ra một sự lựa chọn có thông tin về việc có nên sử dụng trang web của chúng tôi hay không và gửi thông tin cá nhân của bạn tới Gen Talents hay không.

Gen Talents luôn tâm niệm KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, sự hài lòng của bạn là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra các dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng. Vì vậy, lưu trữ thông tin cá nhân của bạn là cách chúng tôi thông báo nhanh nhất đến bạn các dịch vụ hữu ích của chúng tôi.

Và cam kết này đóng vai trò bảo mật và tạo sự an toàn cho bạn.

 

Test ngay